top of page
Search

Lễ ra mắt trung tâm QNET BRC

Trung tâm Nghiên cứu công nghệ Blockchain QNET ra mắt ngày 18/01/2018. Đông đảo các đại diện tới từ các công ty phần mềm, các cơ quan ban...

bottom of page