top of page
Search

Bế giảng khóa học Blockchain Fundamentals và Fast Track for Developers 3/2018

Tuần cuối tháng 3 vừa qua, QNET BRC đã triển khai thành công khóa học “Blockchain basic & Blockchain Fasttrack for Developers” dành cho các học viên đến từ Ngân hàng Nhà nước, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Công ty phần mềm khu vực Hà Nội…

Với thời lượng 32 giờ, khóa học đã cung cấp những kiến thức nền tảng giúp người học nắm rõ blockchain với đầy đủ các khía cạnh. Mô hình blockchain tổng quan. Lịch sử blockchain. Quy trình vận hành sử dụng blockchain trong các hệ thống cryptocurrency. Cơ sở mật mã bảo vệ blockchain. Các cơ chế đồng bộ, đồng thuận trong blockchain. Cấu trúc dữ liệu và An ninh blockchain....

Bên cạnh đó, đối với những học viên làm phát triển ứng dụng, khóa học dành riêng 1 fasttrack 0.5 ngày giúp học viên có kiến thức về phần tích cấu trúc mã nguồn Bitcoin, công cụ phát triển blockchain, các chế độ test cũng như các kiến thức và kỹ năng cần trang bị cho người làm phát triển blockchain.

Các modules đào tạo chính bao gồm:

  1. Tổng quan blockchain

  2. Quy trình sử dụng blockchain

  3. Cơ sở mật mã

  4. Cấu trúc dữ liệu blockchain

  5. Mạng blockchain

  6. Đồng bộ blockchain

  7. Đảm bảo an ninh blockchain

  8. Công cụ phát triển Blockchain và các kỹ năng dành cho các nhà phát triển giải pháp


Chia sẻ trong buổi bế giảng khóa học, anh Đặng Diệu Linh – một học viên của lớp, hiện là Tổng giám đốc Công ty Phần mềm VietIS cho biết: “ Tôi và các đồng nghiệp của tôi rất hài lòng với những kiến thức thu nhận được từ khóa học cũng như công tác tổ chức đào tạo chuyên nghiệp của QNET. Các kiến thức từ khóa học này rất có giá trị, chúng tôi có thể ứng dụng ngay vào các dự án outsource. Tôi rất mong QNET sẽ có lịch khai giảng khóa học Blockchain nâng cao trong thời gian sớm nhất, tôi và các đồng nghiệp sẽ tiếp tục trở lại QNET để tham dự các khóa học tiếp theo về công nghệ Blockchain.”
46 views0 comments

Comments


bottom of page