Đăng ký tham gia khóa học

Trung tâm nghiên cứu Blockchain QNET

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện Thoại: + 024 – 3. 6321. 458

Fax: + 024 – 3. 6321. 457

Email : contact@qnet.edu.vn

Web : www.qnet.edu.vn

Trung tâm Nghiên cứu công nghệ Blockchain

© 2018 Công ty Cổ phần Giáo dục & Công nghệ QNET

Tầng 14 tòa nhà VTC 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng Hà Nội

Điện Thoại: + 024 – 3. 6321. 458   Email : contact@qnet.edu.vn