top of page

DANH SÁCH CÁC KHOÁ HỌC

Blockchain cho mọi người
Q.BRC01 - 3 ngày - 38 modules

 

Cung cấp những kiến thức nền tảng giúp người học nắm rõ blockchain với đầy đủ các khía cạnh. Mô hình blockchain tổng quan. Lịch sử blockchain. Quy trình vận hành sử dụng blockchain trong các hệ thống cryptocurrency. Cơ sở mật mã bảo vệ blockchain. Các cơ chế đồng bộ, đồng thuận trong blockchain. Cấu trúc dữ liệu và An ninh blockchain....

Blockchain nâng cao
Q.BRC03 - 5 ngày - 28 modules

 

Chi tiết hóa các đặc thù của mô hình tính toán mạng blockchain. Khái niệm ứng dụng phi tập trung và chương trình Smart Contract trên blockchain Ethereum. Thực nghiệm các quy trình xây dựng, cấu hình và vận hành blockchain. Khảo sát kỹ cơ sở mật mã ECC và chữ ký số ECDSA. Làm chủ khái niệm về ngôn ngữ Solidity và quá trình triển khai Smart Contract. Các khái niệm về giao thức blockchain và cập nhật soft-fork, hard-fork....

Blockchain ứng dụng
Q.BRC05 - 1 ngày - 14 modules

 

Phân tích các bài toán ứng dụng blockchain. Nghiên cứu các tính chất đặc thù của blockchain giúp xác định các bài toán phù hợp và không phù hợp. Bóc tách các công đoạn trong quá trình xây dựng blockchain và đánh giá hiệu quả triển khai ứng dụng blockchain so với các mô hình ứng dụng truyền thống.

Chi tiết...
Sử dụng Blockchain 
Q.BRC07 - 2 ngày - 19 modules

 

Khóa học về quy trình khởi tạo trạm blockchain và các thao tác sử dụng ví blockchain wallet trên máy trạm. Khái niệm về tài khoản và cơ chế hoạt động của các sàn giao dịch. Các thao tác sao lưu cập nhật và bảo vệ khóa bí mật đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng blockchain. Cách thức tạo lập trạm đào và các hoạt động đồng bộ xác thực.

Chi tiết...
Kiến trúc Blockchain
Q.BRC09 - 2 ngày - 21 modules

Kiến trúc tổng thể hệ thống blockchain. Cấu tạo chi tiết dữ liệu móc xích chuỗi của các transaction và block. Kiến trúc mạng lưới và các quá trình đồng bộ dữ liệu thông qua các thuật toán đồng thuận. Ảnh hưởng của kiến trúc blockchain đối với khả năng chịu tải và tốc độ hệ thống..

Chi tiết...
Blockchain tư vấn & quản lý
Q.BRC02 - 4 ngày - 31 modules

Đi sâu các mô hình ứng dụng và tính chất blockchain giúp cho người thiết kế tư vấn giải pháp cũng như nhà lãnh đạo, quản lý đưa ra các quyết định triển khai blockchain đúng đắn, hiệu quả...Tính chất của mô hình mạng lưới, độ an toàn của các giao dịch, quá trình đồng bộ, các loai thuật toán và cơ chế đồng thuận cùng đánh giá khả năng chịu tải, tốc độ... các loại hình tấn công blockchain được phân tích kỹ lưỡng.

Cơ sở mật mã blockchain
Q.BRC04 - 3 ngày - 28 modules

 

Khóa học chuyên sâu về kỹ thuật mật mã được sử dụng trong blockchain. Tìm hiểu về mã hóa bất đối xứng và hệ mật ECC cho việc tạo sinh tài khoản, bảo vệ toàn vẹn. Quy trình tạo lập chữ ký số và các làm chủ các thư viện mật mã được sử dụng trong blockchain. Chi tiết hóa quy trình đào trong các hệ thống crypto currency. Nghiên cứu chi tiết các hình thức tấn công blockchain và đánh giá các yếu tố đảm bảo an ninh blockchain.

Chi tiết...
Đảm bảo an ninh Blockchain
Q.BRC06 - 2 ngày - 19 modules

Khóa học chi tiết về các nguy cơ mất an ninh blockchain và phương thức phòng chống tấn công. Cơ sở mật mã và các kỹ thuật mật mã liên quan tới hàm băm, chữ ký số và hệ mật công khai trên đường cong Elliptic. Cấu trúc dữ liệu móc xích các khối, cây nhị phân Merkle và cơ chế đảm bảo an ninh tầng dữ liệu blockchain.

Chi tiết...
Smart Contract & dApp
Q.BRC08 - 3 ngày - 20 modules

Khóa học đi từ mô hình hoạt động cốt lõi của blockchain đến các kỹ thuật chuyên sâu về Smart Contract và mô hình ứng dụng phi tập trung Decentralized Application. Ngôn ngữ Solidity, các công cụ và thư viện lập trình Smart Contract với blockchain Ethereum. Phân tích các ưu nhược điểm của mô hình ứng dụng trên blockchain.

Chi tiết...
Blockchain theo yêu cầu
Q.BRC-X

Đặt hàng khóa học blockchain theo yêu cầu của tổ chức dựa trên thư viện các module kiến thức blockchain tại QNET Blockchain Research Center. Khóa học có thể thiết kế theo yêu cầu về thời lượng và các nội dung cần chú trọng đào tạo.

Chi tiết...
bottom of page