top of page
Khóa học Blockchain cho nhà tư vấn & cán bộ quản lý
Q.BRC02 - 4 ngày - 31 modules

 

Giới thiệu

 

Đi sâu các mô hình ứng dụng và tính chất blockchain giúp cho người thiết kế tư vấn giải pháp cũng như nhà lãnh đạo, quản lý đưa ra các quyết định triển khai blockchain đúng đắn, hiệu quả...Tính chất của mô hình mạng lưới, độ an toàn của các giao dịch, quá trình đồng bộ, các loai thuật toán và cơ chế đồng thuận cùng đánh giá khả năng chịu tải, tốc độ... các loại hình tấn công blockchain được phân tích kỹ lưỡng.

Nội dung chương trình
1. Tổng quan blockchain
 • Lợi thế đặc thù blockchain

 • Chọn bài toán phù hợp

 • Thách thức triển khai

 • Đánh giá hiệu quả triển khai

2. Quy trình sử dụng blockchain
 • Các loại nút trên blockchain

 • Phát triển mạng lưới

 • Vận hành trạm đào

 • Vận hành ordering service

 • Tổng quan thiết lập, vận hành và nâng cấp blockchain

3. Cơ sở mật mã
 • Tính chất kỹ thuật hàm băm

 • Quá trình sinh khóa

 • Tạo sinh địa chỉ ví

 • Quan hệ khóa bí mật và công khai

 • Các lược đồ ký số

4. Cấu trúc dữ liệu blockchain
 • Cây nhị phân Merkle

 • Block size & block time

 • Token và sổ cái dùng chung

 • Khái niệm Smart Contract

5. Mạng blockchain
 • Tìm kiếm nút mạng

 • Duy trì liên kết mạng

 • Off-chain và on-chain

 • Cross-chain và các thách thức

6. Đồng bộ blockchain
 • Điều tiết lạm phát

 • Quá trình tinh chỉnh độ khó

 • Các loại thuật toán Consensus

 • Tốc độ blockchain và ảnh hưởng của consensus algorithm

7. Đảm bảo an ninh blockchain
 • Khả năng chịu lỗi của thuật toán Consensus

 • Tấn công 51%

 • Tấn công DDoS

 • Tấn công time wrap

 • Chống đào ASIC

bottom of page