Lịch khai giảng các khóa học Blockchain

 • BRC02 - Blockchain cho lãnh đạo, tư vấn và nhà quản lý CNTT
  BRC02 - Blockchain cho lãnh đạo, tư vấn và nhà quản lý CNTT
  Tầng 14 Tòa nhà VTC 18 phố Tam Trinh
  8:00, 26 thg 6, 2018 – 17:00, 27 thg 6, 2018
  Tầng 14 Tòa nhà VTC 18 phố Tam Trinh, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 90001, Vietnam
  Tìm hiểu blockchain dưới góc độ nhà lãnh đạo, quản lý và phân tích nghiệp vụ. Tập trung vào tính chất thực tiễn và các ứng dụng của công nghệ Blockchain
 • BRC01 - Khóa học cơ bản: Khám phá công nghệ Blockchain
  BRC01 - Khóa học cơ bản: Khám phá công nghệ Blockchain
  Tầng 14 Tòa nhà VTC 18 phố Tam Trinh
  8:00, 11 thg 6, 2018 – 12:00, 15 thg 6, 2018
  Tầng 14 Tòa nhà VTC 18 phố Tam Trinh, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 90001, Vietnam
  Cơ bản về công nghệ blockchain, mô hình sổ cái phân tán và các giao dịch bảo vệ bằng mật mã...
 • BRC03 Khóa học nâng cao: ứng dụng phi tập trung trên nền Blockchain
  BRC03 Khóa học nâng cao: ứng dụng phi tập trung trên nền Blockchain
  Tầng 14 Tòa nhà VTC 18 phố Tam Trinh
  8:00, 28 thg 5, 2018 – 12:00, 01 thg 6, 2018
  Tầng 14 Tòa nhà VTC 18 phố Tam Trinh, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt nam
  Mô hình World Computer, ngôn ngữ Solidity và quy trình tạo lập, vận hành các Smart Contract trong ứng dụng phi tập trung trên blockchain Ethereum...