Lịch khai giảng các khóa học Blockchain

BRC02 - Blockchain cho lãnh đạo, tư vấn và nhà quản lý CNTT
Tầng 14 Tòa nhà VTC 18 phố Tam Trinh
BRC01 - Khóa học cơ bản: Khám phá công nghệ Blockchain
Tầng 14 Tòa nhà VTC 18 phố Tam Trinh
BRC03 Khóa học nâng cao: ứng dụng phi tập trung trên nền Blockchain
Tầng 14 Tòa nhà VTC 18 phố Tam Trinh

Trung tâm Nghiên cứu công nghệ Blockchain

© 2018 Công ty Cổ phần Giáo dục & Công nghệ QNET

Tầng 14 tòa nhà VTC 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng Hà Nội

Điện Thoại: + 024 – 3. 6321. 458   Email : contact@qnet.edu.vn