Mon, May 28 | Tầng 14 Tòa nhà VTC 18 phố Tam Trinh

BRC03 Khóa học nâng cao: ứng dụng phi tập trung trên nền Blockchain

Mô hình World Computer, ngôn ngữ Solidity và quy trình tạo lập, vận hành các Smart Contract trong ứng dụng phi tập trung trên blockchain Ethereum...
Registration is Closed

Thời gian & Địa điểm

May 28, 2018, 8:00 AM – Jun 01, 2018, 12:00 PM
Tầng 14 Tòa nhà VTC 18 phố Tam Trinh, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt nam

Mục tiêu khóa học

Registration is Closed

Chia sẻ...

Trung tâm Nghiên cứu công nghệ Blockchain

© 2018 Công ty Cổ phần Giáo dục & Công nghệ QNET

Tầng 14 tòa nhà VTC 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng Hà Nội

Điện Thoại: + 024 – 3. 6321. 458   Email : contact@qnet.edu.vn