top of page

Th 2, 28 thg 5

|

Tầng 14 Tòa nhà VTC 18 phố Tam Trinh

BRC03 Khóa học nâng cao: ứng dụng phi tập trung trên nền Blockchain

Mô hình World Computer, ngôn ngữ Solidity và quy trình tạo lập, vận hành các Smart Contract trong ứng dụng phi tập trung trên blockchain Ethereum...

Registration is Closed
See other events
BRC03 Khóa học nâng cao: ứng dụng phi tập trung trên nền Blockchain
BRC03 Khóa học nâng cao: ứng dụng phi tập trung trên nền Blockchain

Time & Location

8:00 28 thg 5, 2018 – 12:00 01 thg 6, 2018

Tầng 14 Tòa nhà VTC 18 phố Tam Trinh, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt nam

About the event

Khóa học cung cấp đặc thù của mô hình tính toán mạng blockchain. Khái niệm máy tính World Computer, ứng dụng phi tập trung và chương trình Smart Contract trên blockchain Ethereum. Thực nghiệm các quy trình xây dựng, cấu hình và vận hành blockchain dựa trên ETH. Làm chủ khái niệm về ngôn ngữ Solidity và quá trình xây dựng, ứng dụng, triển khai và thử nghiệm Smart Contract

Share this event

bottom of page