top of page
Search

TS. Đặng Minh Tuấn tham gia thuyết trình tại Vietnam Blockchain Week

Ngày 7.3.2018 Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, giám đốc trung tâm nghiên cứu blockchain BRC thuyết trình về blockchain và nền tảng mật mã học trong blockchain tại tuần lễ Blockchain Vietnam do Blockchain Infinitiy Labs tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Anh đã chia sẻ những kiến thức cơ sở về hệ mật dựa trên đường cong Elliptic ECC và chữ ký số ECDSA, những nền tảng an ninh cốt lõi trong công nghệ blockchain và mạng tiền mật mã crypto currency Bitcoin.

58 views0 comments

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page