Search

TS. Đặng Minh Tuấn tham gia thuyết trình tại Vietnam Blockchain Week

Ngày 7.3.2018 Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, giám đốc trung tâm nghiên cứu blockchain BRC thuyết trình về blockchain và nền tảng mật mã học trong blockchain tại tuần lễ Blockchain Vietnam do Blockchain Infinitiy Labs tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Anh đã chia sẻ những kiến thức cơ sở về hệ mật dựa trên đường cong Elliptic ECC và chữ ký số ECDSA, những nền tảng an ninh cốt lõi trong công nghệ blockchain và mạng tiền mật mã crypto currency Bitcoin.

42 views0 comments

Trung tâm Nghiên cứu công nghệ Blockchain

© 2018 Công ty Cổ phần Giáo dục & Công nghệ QNET

Tầng 14 tòa nhà VTC 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng Hà Nội

Điện Thoại: + 024 – 3. 6321. 458   Email : contact@qnet.edu.vn